Sữa ong chúa, sữa ong chúa tươi, Phấn hoa

Sữa chúa-Phấn hoa