Video Clip

Mật ong nguyên chất đặc sánh

Mật ong nguyên chất đặc sánh

Cách ngâm chanh đào mật ong

Cách ngâm chanh đào mật ong

Thu hoạch phấn hoa như thế nào?

Thu hoạch phấn hoa như thế nào?

Rừng hoa cà phê Lộc Nghãi - Bảo Lộc

Rừng hoa cà phê Lộc Nghãi - Bảo Lộc

Khai thác mật ong nguyên chất

Khai thác mật ong nguyên chất

Nguyên tổ mật ong rừng

Nguyên tổ mật ong rừng

Thành phẩm đóng gói tại cơ sở nuôi ong.

Thành phẩm đóng gói tại cơ sở nuôi ong.

Dấu hiệu của đàn ong rất sung sức.

Dấu hiệu của đàn ong rất sung sức.

Đàn ong sung sức

Đàn ong sung sức